The next Worship @ Gordon-Pymble (Gordon site 9.30am) is on

- .

Morning worship @ Gordon

The next Worship @ Gordon-Pymble (Pymble site 11am) is on

- .

picture of Pymble uniting